Вакансії

У закладі освіти Ужгородської гімназії імені Другетів є вакансії на посади:

Працівників закладу призначає на посади та звільняє з посад
його директор у порядку, передбаченому Статутом закладу, відповідно
до законодавства.

На посаду педагогічного працівника закладу
освіти призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту за
відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний
і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Кількість учнів та наявність вільних місць у класах Ужгородської гімназії імені Другетів станом на 01.01.2024 р.

Клас     Кількість учнів Кількість вільних місць
1 10 15
2 21 9
3 25 5
4 17 13
5 19 11
6 13 17
7 17 13
8 11 19
9 14 16
Разом 147 114
     
     
Перейти до вмісту